പോസ്റ്റുകള്‍

February, 2016 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു
ഇമേജ്
മികവോത്സവം 2016

സര്‍വ ശിക്ഷാ അഭിയാന്‍ ചേര്‍ത്തല ബ്ലോക്ക്‌ റിസോഴ്സ് സെന്റര്‍ന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച മികവോത്സവം പി.തിലോത്തമന്‍ എം.എല്‍.എ ഉദഘാടനം ചെയ്യുന്നു.