പോസ്റ്റുകള്‍

June, 2015 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു
ഇമേജ്
വായനാ ദിനം
JUNE 19- വായനാ ദിനം “വായിച്ചാല്‍ വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും…
വായിച്ചാല്‍ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വളയും” 

വായനാ ശീലം വളര്‍ത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ എഴുതതുകാരേയും പുസ്തകങ്ങളേയും പരിചയപ്പെടാന്‍ ഈ ദിവസം സഹായിക്കട്ടെ.
ഇമേജ്
പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം
എച്ച്.എസ്സ് എല്‍ പി എസ്സ് തിരുനല്ലൂര്‍

ഇമേജ്
World Environment Day (WED) is celebrated every year on 5 June to raise global awareness to take positive environmental action to protect nature and the planet Earth.
ഇമേജ്