പോസ്റ്റുകള്‍

ഇമേജ്
ഇമേജ്
                                        ലോകമികവുത്സവം 2016.                                                       ( World Ability Fest 201 6)
ഇമേജ്
                      ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് 
ഇമേജ്
                                                      അറിയിപ്പ്
ഇമേജ്
                        U-DISE DAY CELEBRATION 2016-17 യു ഡയസ് ദിനാചരണം ബി ആര്‍ സി ചേര്‍ത്തല യുടെ നെതൃത്വത്തില്‍ ഗവ.TOWN എല്‍.പി.എസ് ല്‍ നടന്നപ്പോള്‍...
ഇമേജ്
ഇമേജ്
പ്രത്യേകപരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ഓണഘോഷം
                   അറിവിന്‍റെ നിറകുടമായ അക്ഷര വെളിച്ചം പകര്‍നുതന്ന മഹാത്മാക്കളെ...നിങ്ങളെ ഓര്‍മിക്കാന്‍ ഒരു ദിനം മാത്രമല്ല ഒരു ജന്മം മുഴുവനും മതിയാകുമോ ???.............. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അധ്യാപകദിന ആശംസകള്‍ ... അറിവിന്റെ പാതയില്‍ വെളിച്ചവുമായി നടന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഈ ദിനത്തില്‍ ഓര്‍ക്കാം